placeholder-image-strip-mobile
standard-hero-bg-img
Disclaimer

Disclaimer

Bord Bia heeft zijn uiterste best gedaan alle informatie volledig en juist weer te geven. Mochten er desondanks fouten of onvolledigheden voorkomen, dan acht Bord Bia zich hiervoor niet verantwoordelijk.

Bord Bia noch derden die Bord Bia informatie aanbieden ter verspreiding, kunnen verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de nauwkeurigheid van de informatie die wordt verstrekt, of fouten en onvolledigheden in die informatie.

Bord Bia behoudt zich het recht voor de informatie die hier verstrekt wordt te allen tijde te herzien, te rectificeren, aan te passen of te verwijderen. Bord Bia kan daar in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor worden gesteld.
De toekenning van een handelsmerk aan enig bedrijf impliceert niet dat het handelsmerk eigendom is van dat bedrijf.