Bord Bia/Irish Food Board sluit zich aan bij UN Gl

Bord Bia/Irish Food Board committeert zich aan werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

De Ierse voedingsmiddelenorganisatie Bord Bia/Irish Food Board heeft zich aangesloten bij ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen: de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC). Bedrijven en stakeholders bundelen hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

De UNGC is in 2000 opgericht door de Verenigde Naties en kent op dit moment al meer dan 13.000 bedrijven en stakeholders uit meer dan 160 landen die zich aan de werelddoelen hebben gecommitteerd. Ierland, dat voor Nederland een belangrijke leverancier is van grasgevoerd rundvlees, zet sterk in op verdere verduurzaming van haar productiewijze.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Leden van de United Nations Global Compact verplichten zich de tien Universele Principes van de UNGC – met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding – toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen en doen periodiek verslag over de voortgang aan UN Global Compact. Daarbij worden bedrijven en organisaties gevraagd de kansen die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden, op te pakken en hun missie, visie en strategie ermee in lijn te brengen.

Nationaal duurzaamheidsprogramma Origin Green
Tara McCarthy, CEO van Bord Bia/Irish Food Board: “Het lidmaatschap van de UNGC onderstreept de inzet van de Irish Food Board om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling binnen de Ierse voedingsmiddelenindustrie te promoten door de ontwikkeling van Origin Green, het Ierse nationale duurzaamheidsprogramma.”

Het lidmaatschap van de UNGC biedt Bord Bia/Irish Food Board toegang tot verschillende internationale stakeholders en middelen. Door het delen van optimale werkmethoden, richtlijnen en zich ontwikkelende oplossingen kunnen mondiale duurzaamheidsuitdagingen worden aangepakt en particuliere bedrijven worden ondersteund in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Tara McCarthy vervolgt: “Het lidmaatschap biedt ons de mooie kans om samen te werken met de UNGC waardoor we kennis, ervaring en ideeën kunnen delen om wereldwijd duurzaamheidsdoelen te behalen.”

Belangrijke principes van de UNGC zijn communicatie en samenwerking met alle leden. Deelnemers worden aangemoedigd om belanghebbenden en het publiek te informeren over hun betrokkenheid bij de Global Compact. Van leden wordt bovendien verwacht dat ze andere bedrijven en belanghebbenden actief aanmoedigen om deel te nemen aan de UN Global Compact en samenwerkingsprojecten.

Bord Bia’s Origin Green duurzaamheidsprogramma
Bord Bia’s Origin Green duurzaamheidsprogramma richt zich op 9 van de 17 duurzaamheidsdoelen: goede gezondheid en welzijn; schoon water en sanitair; betaalbare en duurzame energie; duurzame steden en gemeenschappen; verantwoorde consumptie en productie; klimaatactie; leven in het water; leven op het land en partnerschap om doelen te bereiken.

Voor meer informatie:
Tilly Sintnicolaas, Bureau van Sintnicolaas, tel. 070-3851802, e-mail: tilly@bureausintnicolaas.nl