Ierse koeien staan het hele jaar buiten en eten vers gras voor heerlijk mals vlees

Duurzaamheid. Al eeuwenlang vanzelfsprekend.

Iedereen heeft het tegenwoordig over het belang van duurzaamheid. Ook in Ierland. Alleen niet sinds een aantal jaar, nee al eeuwenlang. In Ierland is duurzaamheid vanzelfsprekend.

Duurzaam rundvlees

Door het milde klimaat en de weidsheid van de weilanden leent Ierland zich bij uitstek voor duurzame veeteelt. Als je kijkt naar CO2 uitstoot per kilo is Iers rundvlees zelfs een van de meest efficiënte ter wereld (bron, PDF).

Koeien die buiten staan, voeden zich met wat de natuur hen biedt. Weidegang is goed voor het welzijn van de dieren, omdat ze zich in de wei natuurlijk kunnen gedragen. Het buitenleven maakt de koeien sterker. Hierdoor hebben ze minder antibiotica nodig dan wanneer ze op stal staan. Dit draagt bij aan duurzaamheid.

Infographic duurzaamheid van Iers rundvlees

Een natuurlijk dieet

Ierse boeren combineren hun traditionele manier van boeren met de laatste technologische inzichten om de bodem, het vee en het klimaat in harmonie met elkaar te laten werken.

De kleinschaligheid van extensieve veeteelt in combinatie met de ruime hoeveelheid land zorgt ervoor dat het grasland de ruimte krijgt om te herstellen na begrazing. Daarnaast zorgt het verse Ierse gras voor minder methaanuitstoot dan voer op basis van granen of soja. Het broeikaseffect is hierdoor minder sterk.

Daarnaast kan koeienmest in de winter worden verzameld en weer worden gebruikt op het land, om gebruik van kunstmest tegen te gaan. De klaver op de velden is een goede bodemverbeteraar, doordat de plant stikstof aan de bodem toevoegt waardoor minder kunstmest nodig is.

Toekomst van duurzaamheid

Ierland is ambitieus en blijft streven naar een nog duurzamere productie. In 2012 lanceerde ze daarom voor de hele voedingsindustrie een landelijk duurzaamheidsprogramma genaamd Origin Green.

Bezoek voor meer informatie hierover de website www.bordbia.ie

Water en duurzaamheid

Dieren in de intensieve veehouderij – waar vee vaak op stal staat – krijgen vaak veevoer dat afkomstig is van bevloeide akkers. Dit zijn akkers die vanwege te weinig of onvoorspelbare perioden van regen geïrrigeerd moeten worden met (zoet)water. Boeren in Ierland hebben het geluk dat er veel perioden met regen zijn, zodat de graslanden van nature vochtig zijn. Daardoor is er relatief weinig water nodig voor het produceren van rundvlees. Een duurzaam en natuurlijk proces.

Duurzaamheid meten op onze boerderijen

Bord Bia’s kwaliteitsborgingssystemen zijn in de primaire sector al meer dan twintig jaar van kracht. Met Origin Green – een initiatief van Bord Bia – is er een nieuw programma dat de groene productie van Ierland nog verder versterkt. Momenteel wordt dit krachtige en uitgebreide duurzaamheidsprogramma in de rundvlees- en zuivelsector toegepast. Elke dag bezoeken onafhankelijke controleurs meer dan 100 boerderijen. Ze registreren de gegevens die nodig zijn om het betreffende productiesysteem op alle aspecten van duurzaamheid te beoordelen en geven advies op maat hoe de boerderijen nog duurzamer kunnen werken.

Voor meer informatie over Origin Green en het meten van duurzaamheid bezoek onze site.